Förändringsledning & Mångfaldsstrategi

Nyckeln till framgång är att få förändringar att hända i verkligheten. Vi vet att det krävs ett anpassat arbete och planering för varje organisation för att säkra bestående förändringar hela vägen genom:


  • Skapa och dela ett gemensamt syfte

  • Skapa och öka medveten om framtida utmaningar och skapa förändringsvilja

  • Skapa planer för att engagera hela organisationen i förändringen

  • Skapa gemensamma begrepp för kompetens och ledarförsörjning

  • Förankring av önskat framtida läge

Vi arbetar utifrån ett bredare mångfaldsperspektiv som omfattar kompetens, ledarförsörjning och rekrytering för organisationer genom:


  • Analys av mångfaldsarbetet nuläge och önskat framtida läge

  • Utreda möjligheter för att möta nuvarande och kommande behov

  • Skapa samsyn kring begrepp och innehåll inom mångfald

  • Utveckla en mångfaldsstrategi