Executive Search & Executive Assessment

Vi söker talanger i annan tjänst, talanger från nya nätverk och talanger på väg

Inom Executive Search har vi bred erfarenhet av olika management positioner och management rådgivning och vi erbjuder tjänster inom:

Executive Search
I Executive Search arbetar vi med strukturerad metodik för chefsrekrytering genom aktiv och riktad bearbetning av ett noggrant urval av kandidater som uppfyller kraven för en viss befattning. Vi arbetar alltid med en flerkanalstrategi för att hitta rätt kandidater till uppdragen. Vi hittar ledartalanger och förenar kompetens genom nya idéer och synsätt baserat på mångfald. I grunden finns mångårig erfarenhet och väl beprövade modeller och certifierade processer.

De 6 steg som ingår i en Executive Search process är normalt:
1. Analys och Kompetensprofil – 2. Sökprocess och Intervjuer – 3. Kompetensbedömning och Tester – 4. Presentation och återkoppling – 5. Referenser och Kontroller- 6. Uppföljning

Annonsering och kombinerad sökning
Vid offentlig annonsering av ledande befattningar hanterar vi hela processen från annonsutformning, mediaval, hantering av sökande och urval fram till presentation av de lämpligaste kandidaterna. Kandidatbasen utgörs här endast av de ansökningar som annonsen genererar. Annonsering kan med fördel kombineras med sökning för att nå de kandidater som inte aktivt letar nytt arbete och som är framgångsrika inom sitt område.

Second Opinion – Personbedömning och tester
Vi använder strukturerad intervjuteknik baserad på mångårig erfarenhet av att bedöma chefer och specialister för att utforska både ledarförmågor och kompetensområden. Vårt underlag skall tjäna som vägledning för er i interna befordringar eller som slutkontroll vid externa rekryteringar. Test uttolkas under intervjuer med kandidaten och avrapporteras muntligen till uppdragsgivaren. Test uttolkas endast av medarbetare som är godkända och licensierade av SHL Talent Measurement Solutions från CEB Sverige.

Executive Assessment
I Executive Assessment utvärderas utvalda personers styrkor och utvecklingsområden utifrån företagets specifika situation och framtida utmaningar. Detta genomförs exempelvis vid bolagsförvärv, vid förändringar i strategin eller när man vill göra en grundlig genomgång av ledningsgruppen.

Styrelseutvärdering
Med beprövad metodik kan vi utvärdera och ge rådgivning i syfte att optimera styrelsens arbete och sammansättning. Vi tillför värde genom att skapa en mer nyanserad och aktiv dialog och med vår förmåga att föra samtal med hänsyn till den personliga integriteten på denna nivå. Vidare tillför vi jämförelsemöjligheter, struktur och externt perspektiv.

Våra Executive Search Konsulter är auktoriserade av ESK, vilket innebär att de står för den kompetens och erfarenhet , samt förstår den komplexitet, som krävs för att identifiera och attrahera rätt medarbetare till en ledarbefattning.

Kontakta gärna våra konsulter så berättar vi mer.