Kompetens & Ledarförsörjning

För att möta framtidens utmaningar i organisationer som t ex digitalisering arbetar vi med beprövade arbetsmetoder och strukturerade processer för kompetens-utvecklingsarbete genom:


  • Situationsanalys för att kartlägga nuläge och framtida läge

  • Utreda möjligheter för att möta nuvarande och kommande behov

  • Skapa samsyn kring nyckelkunskap och nyckelförmågor för kundnytta

  • Utveckla en kompetensstrategi med aktiviteter och mål

Vi arbetar utifrån en skräddarsydd arbetsprocess och med en helhetssyn för respektive organisation som bygger på flera delar för att säkra rätt mix av ledare i rätt tid och på rätt plats genom:


  • Analys för att kartlägga nuläge och framtida behov

  • Utreda möjligheter för att möta nuvarande och kommande behov

  • Skapa samsyn kring begrepp och behov inom ledarförsörjning

  • Utveckla en rekryteringsstrategi

  • Utveckla en ledarförsörjningsstrategi med aktiviteter och mål