Konsulttjänster & Rådgivning

Vi skräddarsyr varje projekt och med väl beprövade arbetsmetoder och strukturerade processer kombinerat med nya idéer och synsätt arbetar vi tillsammans med våra uppdragsgivare för att rekrytera, utveckla, förena och öka kompetensen. I nära och långsiktiga samarbeten med våra kunder möter vi deras viktigaste utmaningar.

Vi erbjuder konsulttjänster och rådgivning i samverkan med organisationer genom att:


  • Utreda och ta fram underlag för organisationer

  • Genomföra situationsanalys för att skapa ett nuläge och framtida läge baserat på organisationens kompetensbehov för att leverera resultat

  • Utreda och ta fram underlag för behov inom ledarförsörjning

  • Genomföra sök- och urvalsprocesser av ledande befattningar och annan nyckelkompetens genom Executive Search och management audits

  • Driva förändringsarbete i organisationen genom att skapa samsyn och få förändring att hända i verkligheten

  • Utveckla och implementera mångfaldsstrategier

  • Arbetar också med korta och längre uppdrag i projektform eller i interrimsroller