Kompetens & Executive Search

Utvecklingstakten och konkurrensen ökar i näringsliv, offentlig sektor och samhället vilket kräver en aktiv strategi för kompetensförsörjning.

För att förbli en framgångsrik aktör inom näringsliv och offentlig sektor måste man ha ett ständigt fokus på strategisk kompetensförsörjning. Det blir allt viktigare att ha ledare och medarbetare med rätt kompetens i rätt tid eftersom kunskapsinnehållet i varor och tjänster som produceras stiger och blir mer komplexa.

En framgångsrik organisation måste utifrån detta maximera möjligheter och minimera risker. Det är viktigt att balansera hållbarhet och utveckling av marknadsandelar, resultat och förmåga att leverera produkter, samhällstjänster, beroende på bransch eller sektor man verkar inom. Det kommer därför att vara avgörande för organisationer med rätt mix av kompetenser i rätt tid för att vara konkurrenskraftiga och framgångsriktiga på en global marknad med hög förändringstakt.

För att möta framtidens utmaningar krävs ett långsiktigt arbete för den kompetens som behövs i organisationen.

Vi som partner erbjuder 100% kundfokus för att maximera möjligheter genom en helhetssyn för kompetensutveckling, ledarförsörjning och Executive Search.

Vi bidrar som konsulter med rådgivning för alla delar inom kompetensförsörjning.

Starten för samverkan utgår från Affären för organisationen:


  • Vision och Strategier

  • Kultur och Värderingar

  • Mål och Aktiviteter

  • Ledning och Personal

Rapporter