Partners

Unite Competence har olika partnersamarbeten för att kunna erbjuda och leverera hela marknadens kompetensutbud. Vi utvärderar och sammanför våra uppdragsgivare med marknadens bästa leverantör utifrån deras specifika behov.

Vi är medlemmar i professionella nätverk och stödjer projekt för att bygga broar mellan svenskt näringsliv, samhälle och politik.

IVA - Näringslivsråd

ESK Sveriges Executive Search Konsulter

CEB/SHL Talent Measurement

ECPAT Sverige

Hungerprojektet