Vårt arbetssätt

Unite Competence arbetar utifrån några grundläggande värderingar:

Vi utgår alltid från förutsättningarna och utmaningarna i varje enskild bransch och med hänsyn till varje individ

Vi vet att varje situation är unik och att alla kunder har specifika behov

Vi arbetar alltid nära våra kunder där alla parter investerar i ett givande och lärande samarbete med fokus på att utveckla en effektiv verksamhet

Vi har ett pragmatiskt förhållningssätt och vi vill kombinera affärsnytta med en humanistisk grundsyn

Vi skyddar kunder och kandidater genom fullständig sekretess och arbetar enligt de normer som satts upp av Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, www.esk.se