Vilka är vi

Åsa Gabriel, Senior Partner
Åsa har gedigen erfarenhet av management inom både Affär och HR inom det privata näringslivet. Åsa har bred erfarenhet från ledande positioner inom organisation, ledarskap, kompetensförsörjning, förändringsarbete samt affärsutveckling och har drivit stora projekt inom bl.a. ledarförsörjning, kompetensförflyttning, rekrytering och mångfald. Åsa har bl.a. en bakgrund som HR direktör på ICA Gruppen och Statoil Koncernen, VD på Twilfit samt andra ledarpositioner ex marknad och ekonomi. Åsa har en civilekonom examen från Handelshögskolan i Göteborg.

Amelie Wallin, Senior Partner
Amelie har en bred erfarenhet från ledande konsultbolag och egen verksamhet samt från ledande positioner inom det privata näringslivet. Amelie har även lång erfarenhet av chefsrekrytering och ledarutveckling inom privat, offentlig verksamhet och akademi. Amelie har bl.a. en bakgrund som VD på Michaël Berglund Executive Search och som marknadschef inom Länsförsäkringar och Trygg-Hansa. Amelie är auktoriserad av ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter. Amelie har en civilekonom examen från Uppsala Universitet.

Åsa och Amelie har vardera mer än 20 års operativ erfarenhet från ledande roller i näringslivet och kvalificerad konsultverksamhet. Det innefattar bland annat ansvar för hela verksamheter, marknader och kunder. De har både ett inifrån och ett utifrån perspektiv. De har arbetat med olika affärslogiker och har gedigen förståelse för politiska miljöer och komplexa organisationer.